RZECZYWISTY STAN

Smart Hub

Nie możesz połączyć się z Smart Hub? Próbujesz otworzyć Smart Hub, ale witryna nie działa i wygląda na to, że jest dzisiaj offline? Sprawdź problem poniżej, jeśli jest bezczynny dla wszystkich innych lub tylko dla Ciebie!

68%

Status serwera
80% Pełny

12

Państwa
30% Pełny

170ms

Czas odpowiedzi
20% Pełny

Usługa ping

W Isnotdown możesz od razu sprawdzić, czy Smart Hub działa idealnie, czy wręcz przeciwnie, rejestruje jakiś problem w oferowaniu swoich usług.

Usługa
$bash

Wydaje się, że usługa Smart Hub działa!

Smart Hub częste awarie

Samsung offers a platform for smart TV Smart-Hub, which lets you surf the web, download applications and to access social networks.

Smart-Hub is a door for easy access and comfortable, this means that users can find the applications they want quickly and easily. Its interface is accessible and is fully integrated with Samsung TVs.

This platform offers users a library of games, which has more than 500 titles streaming without having a console.

Samsung Smart-Hub has the sole function simplify the Smart TV functions. Some of these functions are not available depending on the service provider, language or region.

Some of the services offered by Smart-Hub are paid, so you will need to have a Samsung account to enjoy these. In addition, it is possible to store music files, videos or photos on the external disk.

Some users have filed complaints with their Smart TV because they can not access the Smart-Hub, so provide possible solutions.


This is usually the most common mistake among users, because that to enjoy the Smart-Hub is necessary to be connected to a network of uninterrupted Internet. To solve this annoying bug the user must first check your connection, if necessary restart the router. If the problem persists then you will need to contact your network provider for this you change the IP of your connection.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Problem rozwiązany? Nadal nie możesz połączyć się z Smart Hub? Przejdź do kroku 2.
Włącz go ponownie. Wyczyść internetowe pliki cookie i pamięć podręczną przeglądarki.
Nadal utknąłem i nie cieszę się z Smart Hub, a następnie przejdź do kroku 3.
Tymczasowo wyłącz program antywirusowy lub zaporę ogniową działającą w tle. Jeśli teraz możesz uzyskać dostęp do Smart Hub, pamiętaj, że Twoje oprogramowanie zabezpieczające powoduje problemy. Spróbuj dodać Smart Hub do zestawu zaufanych witryn.
DNS to usługa, która tłumaczy Smart Hub na odczytywalny maszynowo adres zwany adresem IP. W większości przypadków ta praca jest wykonywana przez dostawcę usług internetowych. Jeśli nie otwierają się tylko określone witryny, prawdopodobnie ulegną uszkodzeniu.

Poproś o bezpośrednią pomoc administratorów Smart Hub


Kopiuj URL