RZECZYWISTY STAN

Pixiv

Nie możesz połączyć się z Pixiv? Próbujesz otworzyć Pixiv, ale witryna nie działa i wygląda na to, że jest dzisiaj offline? Sprawdź problem poniżej, jeśli jest bezczynny dla wszystkich innych lub tylko dla Ciebie!

68%

Status serwera
80% Pełny

12

Państwa
30% Pełny

170ms

Czas odpowiedzi
20% Pełny

Usługa ping

W Isnotdown możesz od razu sprawdzić, czy Pixiv działa idealnie, czy wręcz przeciwnie, rejestruje jakiś problem w oferowaniu swoich usług.

Usługa
$bash

Wydaje się, że usługa Pixiv działa!

Pixiv częste awarie

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
Problem rozwiązany? Nadal nie możesz połączyć się z Pixiv? Przejdź do kroku 2.
Włącz go ponownie. Wyczyść internetowe pliki cookie i pamięć podręczną przeglądarki.
Nadal utknąłem i nie cieszę się z Pixiv, a następnie przejdź do kroku 3.
Tymczasowo wyłącz program antywirusowy lub zaporę ogniową działającą w tle. Jeśli teraz możesz uzyskać dostęp do Pixiv, pamiętaj, że Twoje oprogramowanie zabezpieczające powoduje problemy. Spróbuj dodać Pixiv do zestawu zaufanych witryn.
DNS to usługa, która tłumaczy Pixiv na odczytywalny maszynowo adres zwany adresem IP. W większości przypadków ta praca jest wykonywana przez dostawcę usług internetowych. Jeśli nie otwierają się tylko określone witryny, prawdopodobnie ulegną uszkodzeniu.

Poproś o bezpośrednią pomoc administratorów Pixiv


Kopiuj URL